BUSINESS ANGELS INNOVATION FIRST

THE FIRST POLISH BUSINESS ANGELS NETWORK

1. KIM
JESTEŚMY?

Business Angels Innovation First (BAIF) jest pierwszą polską Siecią Aniołów Biznesu Aniołów, która stwarza jej członkom możliwość do inwestowania za pośrednictwem specjalnie do tego celu tworzonym strukturom tzw. "Sidecar Investment Vehicle " (SIV). SIV są tworzone we współpracy z polskimi i zagranicznymi Aniołami Biech, w celu poszukiwania najlepszych możliwości inwestycyjnych w obszarze komercjalizacji wyników B+R, przedsięwzięć biznesowych w sektorach gospodarki na wczesnym etapie rozwoju, projektów z najwyższej jakości nowymi technologiami lub rozwiązań biznesowych o dużym potencjale rynku.

W przeciwieństwie do Funduszy Seed Capital i Venture Capital, SIV inwestuje w spółki wyszukane i sprawdzane przez Programy: Science2Busieness, Step2Buiness oraz przez samych Aniołów Biznesu. SIV są instrumentem inwestycyjnym, który zwiększa możliwości prywatnych inwestorów (aniołów biznesu lub grupy aniołów biznesu) wyszukania i dokonania oceny atrakcyjności inwestycyjnej projektów oraz zapewnia najlepszą obsługę wsparcia rozwoju biznesu po dokonanej inwestycji.

Doświadczeni w inwestycjach na wczesnym etapie rozwoju eksperci BAIF, wspierają indywidualnych Aniołów, grupę Aniołów w ramach SIV w zarządzaniu portfelem inwestycji oraz wyjściem z inwestycji. BAIF oferuje również: międzynarodowe możliwości inwestycyjne, tworzenie syndykatów Aniołów Biznesu, monitorowanie portfela, szkolenia. Nasz zespół składa się z doświadczonych przedsiębiorców, top-managerów, którzy od wielu lat również działają jako Aniołowie Biznesu.

1.1 SPOSÓB DZIAŁANIA

BAIF wnosi podejście zespołu do zarządzania projektami, które łączy doradztwo inwestycyjne oraz doświadczenie konsultingowe i jest otwarta na współpracę z innymi specjalistami aangażowanymi przez inwestorów BAIF. Wszyscy członkowie zespołu posiadają kompetencje w różnych gałęziach przemysłu, jak również doświadczenie w transakcjach kapitałowych na polskim i międzynarodowym rynku.

Dołączający do BAIF z mniejszym doświadczeniem transakcyjnym Inwestorzy i Przedsiębiorcy mogą korzystać z indywidualnego coachingu prowadzone przez doświadczonego Anioła Biznesu m.in.:

 • Mentoring

  Mentoring na etapie pierwszej transakcji nowego członka BAIF, od etapu identyfikacji inwestycji do etapu zamknięcia inwestycji

 • PRACA

  Praca z przedsiębiorcą w celu dokonania przeglądu gotowość inwestycyjnej i optymalizacji strategii biznesowej i finansowe

 • Wsparcie

  Wsparcie na etapie procesu inwestycyjnego inwestorów indywidualnych i syndykatu Aniołów.

1.3 PREFERENCJE INWESTYCYJNE

Produkty dla biznesu ‘czyste’ technologie produkty konsumenckie Edukacja elektronika/aparatura e-commerce m-commerce Internet of Things Wearable Devices usługi finansowych usługi medycznych usługi e-medyczne cleantech life science biotech genetyka inżynieria materiałowa zaawansowane związki chemiczne technologie dla przemysłu Internet/ Web Services Usługi IT Lifestyle urządzenia medyczne i sprzęt produkty/usługi mobilne sieci telekomunikacyjne Oprogramowanie Sport Telekomunikacja

2. Baif

2.1 ZESPÓŁ

Nasz zespól składa się z ekspertów branżowych, przedsiębiorców, doświadczonych menadżerów, inwestorów, którzy pomogli zbudować wiele firm odnoszących sukcesy. Oferujemy doświadczenie biznesowe w połączeniu z obsługą inwestycyjną. Uczestniczymy w procesie tworzenia założeń biznesowych, pomagamy w znalezieniu partnera przez okres współpracy i rozwoju spółki. Podejmujemy współpracę z Pomysłodawcami i Przedsiębiorcami z obszaru nowych i rozwijających się branż.

2.2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

BAIF podejmuje starania w celu zapewnienia, że informacje podane w czasie spotkań z inwestorami, pomysłodawcami, przedsiębiorcami są rzetelne. BAIF nie daje gwarancji jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do dokładności, aktualności i kompletności tych informacji. Wszelkie informacje dostarczone przez BAIF nie stanowią porady prawnej, inwestycyjnej, finansowej lub innej. Inwestowanie w przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju jest działalnością wysokiego ryzyka i każda decyzja o inwestycji musi być wykonana samodzielnie przez inwestora. BAIF w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, z wyjątkiem w zakresie dozwolonym przez prawo. Informacje otrzymywane przez strony transakcji są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

Inwestowanie przez Aniołów Biznesu jest działalnością wysokiego ryzyka. Rzeczywisty udział w inwestycji i dostęp do memorandów informacyjnych dotyczących proponowanych możliwości inwestycyjnych współorganizowanych przez BAIF są ograniczone do tych, którzy spełniają kryteria Anioła Biznesu.

2.3 dokumenty Do pobrania

DOKUMENTY KTÓRE BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ

Pierwszy plik

Drugi plik

2.4 Kontakt

Although BAIF has taken reasonable care to ensure that the information provided during the events is accurate. Drop us a line by sending an e-mail at hello@baif.com

BAIF Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 56C,
Warszawa (Polska)
00-803

3. NASZE INWESTYCJE

Spółka

informacja na temat spółki

AngelRoom

platforma crowdfundingowa

ExitMaker

platforma rynku wtórnego

Spółka

informacja na temat spółki

4. AKTUALNOŚCI

5. INWESTORZY

5.1 INWESTOWANIE PRZEZ ZESPÓŁ ANIOŁÓW BIZNESU

Zostań członkiem jednej z naszych grup inwestycyjnych lub syndykatów stworzonych przez Aniołów Biznesu

5.1.1 KORZYŚCI DLA GRUP LUB SYNDYKATÓW ANIOŁÓW BIZNESU

 • Dołącz do grupy do 4 do 10 osób
 • Mobilizuj wspólnie kapitał na inwestycje
 • Poznawaj, na odbywających się co kwartał spotkaniach startupy i spółki na wczesnych etapach rozwoju
 • Bierz udział w due dilligence spółek i dokonuj 3-6 rocznie inwestycji w spółki nowych technologii
 • Dołączaj się do istniejących grup lub syndykatów z własnymi środkami inwestycyjnymi
 • Skorzystaj z coachingu doświadczonych ekspertów i Aniołów Biznesu sieci BAIF
 • Decyduj jak możesz wesprzeć biznesowo firmy w które zainwestowałeś przyczyniając się do ich wzrostu

5.1.2 GŁÓWNA IDEA INWESTYCJI DOKONYWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ LUB SYNDYKAT ANIOŁÓW BIZNESU

‘BAIF Zespół Aniołów’ i ‘BAIF Syndykat Aniołów’ to unikalne programy wspierające inwestorów w zakresie wiedzy jak budować portfel inwestycji, jak nim zarządzać oraz jak wyjść z inwestycji w portfel spółek technologicznych na wczesnym etapie rozwoju.

Oba Programy umożliwiają inwestorom udział w profesjonalnie obsługiwanym procesie wyszukiwania, selekcji, analizowania i strukturyzowania projektów inwestycyjnych. Unikalny mechanizm grupowego/syndykatowego organizowania kapitału na projekt inwestycyjny umożliwia pojedynczym Aniołom Biznesu inwestycje w obiecujących start-up z inicjalnymi środkami na bezpiecznym poziomie zaczynającym się od 50.000 PLN. Kwota tej wysokości w innym przypadku zazwyczaj nie daje możliwości inwestycji startupy z wysokim potencjałem rozwoju.

5.3 FUNDUSZE SEED I VENTURE CAPITAL

5.1.2 INWESTORZY INDYWIDUALNI

Członkowie BAIF to m.in.:

 • profesjonaliści z sukcesami w biznesie,
 • przedsiębiorcy, którzy stworzyli firmy odnoszące sukcesy,
 • menadżerowie top managementu dużych korporacji.

5.3 FUNDUSZE SEED I VENTURE CAPITAL

5.3.1 KORZYŚCI DLA FUNDUSZY SEED I VC

 • Uzyskajcie bezpośredni dostęp i pełniejszą wiedzę na temat start-upów, w które zainwestowali Członkowie BAIF
 • Dołączcie do inwestycji dokonywanych przez grupy/syndykaty Aniołów Biznesu BAIF
 • Zapewnijcie sobie możliwość inwestycji w kolejnych rundach finansowania technologicznych spółek
 • Dołączcie do społeczności inwestorów prywatnych

6. PRZEDSIĘBIORCY

6.1 POMYSŁODAWCY

BAIF dociera do Naukowców, Innowatorów, Wynalazców, Uniwersytetów, Instytutów Badawczych – gdzie w oparciu o wyniki badań powstają nowe technologie. Członkowie BAIF zainteresowani są inwestycjami w projekty seed i start up, które mają skalowalny międzynarodowo charakter. Jednocześnie BAIF angażuje korporacje poszukujące nowych technologii we współpracę nad rozwojem technologicznych startupów. Rezultatem jest ‘win-win’ sytuacja dla Pomysłodawców i dla Korporacji.

6.1.1 BENEFITS FOR FOUNDERS

BAIF provides credibility through its members' investments in technology companies and cares about Fouders' and its own expectations in the process of collaboration with corporations. We present a unique system of activating corporations to collaborate with innovative companies. Our goal is to find new technologies, developed by leading Originators (scientists, inventors), which can provide high value in the development of modern industries.

This approach benefits both Originators and Corporations: Entrepreneurs and Partners:

 • Founders:

  The advantage used by BAIF model is the ability to accelerate the process of validation for technologies and markets, the possibility of joint development, creation and implementation of the pilot for beta version technology, access to capital and distribution channels.

 • Corporations:

  The advantage of the model used by BAIF is their reaching into the vast network of relationships in the community of scientists, inventors and research centers / universities in order to develop the cooperation with the Originators, which can be the engine of future growth of the company and at the same time it can become the opportunity to participate in an investment round or buying a startup for the reason of its unique technology.

6.2 PRZEDSIĘBIORCY

Zabieganie o kapitał inwestycyjny pochodzący od prywatnych inwestorów wymaga istotnego przygotowania. Dlatego BAIF wspiera przedsiębiorcę m.in.: poprzez szkolenia, coaching, doradztwo – budując w ten sposób gotowość inwestycyjną przedsiębiorcy.